obchod.KRALICI.cz - chovatelské potřeby
králíci.cz
Obchod, který má rád zvířátka
 
Plerasan V sirup VET-P-IM
Obrázek může být ilustrační.

Plerasan V sirup VET-P-IM


výrobce: Pleuron s.r.o.
Rádi vás budeme informovat při snížení ceny na vámi zadanou částku.
120 ml
379 Kč
skladem 

Veterinární přípravek s beta-glukanem pro imunitu a vitalitu zvířat. Plerasan® V sirup je veterinární přípravek na posílení imunitního systému a vitality zvířat s beta-glukanem pleuran. Je vhodný na ochranu před infekcemi. Doporučuje se užívat i při zvýšené fyzické zátěži, stresových vlivech a celkové únavě organismu.

Výhodná je jeho aplikace při antibiotických terapiích. Zvyšuje intenzitu imunitní odpovědi, a tím zkracuje dobu nástupu produkce specifických protilátek po vakcinaci. Jeho systémová i typická aplikace pomáhá rapidně urychlit hojení ran, zlepšit hojení operačních ran a eliminovat sekundární infekce po chirurgickém zákroku.

Účinky 
Plerasan® V sirup obsahuje účinnou látku beta-(1,3/1,6)-D-glukan pleuran, která výrazně stimuluje přirozenou imunitní odpověď organismu. Působí imunomodulačně, posilňuje vlastní imunitní mechanismy a obranyschopnost zvířat vůči infekcím. Aktivuje důležité buňky imunitního systému, hlavně makrofágy (pohlcovače cizorodých látek), neutrofilní bílé krvinky a NK-buňky (natural killer cells – přirozené zabíječe). Makrofágy hrají rozhodující úlohu v nastartování a udržovaní imunitní odpovědi, výsledkem které je zničení nežádoucích mikroorganismů a tělu cizích látek (bakterií, virů, mutovaných buněk), které způsobují často závažná onemocnění. Účinek beta-glukanu pleuran byl ve veterinární medicíně ověřen na zvýšení ochrany vůči mnohým bakteriálním, virovým, mykotickým a parazitárním chorobám

Použití 
Plerasan® V sirup se doporučuje na zvýšení ochrany zvířat vůči bakteriálním, virovým, mykotickým a parazitárním chorobám. Napomáhá normalizovat snížení obranyschopnosti při opakovaném podávání antibiotik, má podpůrný účinek při terapii onkologických onemocnění, posiluje vitalitu u starších zvířat, urychluje dobu léčení, zkracuje a zmírňuje průběh onemocnění. Použití sirupu Plerasan V je vhodné i při prevenci chorob po odstavení zvířat, při rekonvalescenci a pro zlepšení jejich celkové tělesné kondice.

Dávkování
PLERASAN® V sirup je vhodný pro zvířata na ochranu před infekcí, při zvýšené fyzické zátěži, stresových vlivech a celkové únavě organizmu. Na posílení obranyschopnosti savců se doporučuje užívat 1-2 ml sirupu na 5 kg hmotnosti dlouhodobě (2-3 měsíce). Denní dávku je možné zdvojnásobit u začínajících infekcích a při oslabení obranyschopnosti organizmu. Zvýšenou denní dávku je nutné užívat minimálně 3 dny.

Způsob podání
Sirup přidávat přiloženým dávkovačem nebo injekční stříkačkou do potravy, vody, případně vstříknout přímo do ústní dutiny zvířete.
Před každým použitím je nutné sirup důkladně protřepat.

Složení a balení 
1 ml sirupu Plerasan® V obsahuje: beta-(1,3/1,6)-D-glukan pleuran 10 mg (není stanovena doporučená denní dávka) 
Účinné látky v přípravku Plerasan® V sirup jsou obsaženy v množství, které je možné považovat i při dlouhodobém používaní za bezpečné. Překročení denní dávky nezpůsobuje zdravotní riziko.

Nežádoucí účinky
Z pozorování a klinických studií nebyly zjištěny v porovnání s placebem žádné vedlejší účinky beta-(1,3/1,6)-D-glukanu na organismus zvířat. Přípravek Plerasan® V je kontraindikovaný u imunosuprimovaných zvířat.

Balení
120 ml 

Odborné informace

Používaní beta-glukanu u zvířat je známo už od 90. let min. století, kdy se v Norsku začalo s jeho celoplošným přidáváním do krmných směsí pro chov lososů (zásluhou výzkumů prof. J. Raa). Přidání beta-glukanu tak umožnilo vyloučit používání antibiotik, které bylo v tomto odvětví do té doby běžné. Existuje dokumentace o efektivnosti a netoxicitě beta-glukanu i u embryí a nejmenších mořských ryb, které se po užívání glukanu staly rezistentní vůči infekcím. Jeho účinek se projevil i při „zotavování“ ryb po jejich expozici ve vodě kontaminované toxiny. Pozitivní výsledky byly pozorovány i při účincích na tumory, stejné jako při odvrácení neoplastických onemocnění (abnormální růst).

Účinky glukanu ve veterinární medicíně byly předmětem velkého množství studií s různým zaměřením.

Výsledky těchto studií a praktického využití beta-glukanových produktů potvrdily, že beta-glukan stimuluje buňkou zprostředkovanou (imunitní mechanismy zprostředkované aktivovanými subpopulacemi T-lymfocytů) a částečně i humorální imunitu, mechanismy nespecifické imunity (fagocytózu, hladinu komplementů a lyzozymů, produkci interferonů) a hemopoézu. Na základě těchto poznatků se glukan dostává i do klinické praxe a v posledních letech se stává součástí krmiv pro zlepšení zdraví hospodářských, domácích zvířat i ryb.

Dr. T. Johnsonn s kolegy (Purdue University, 2000) ve svojí studii na telatech potvrdili, že doplňkové synergické podávání kyseliny askorbové a beta-glukanu zlepšuje jejich váhový přírůstek, zdravotní stav a celkovou prosperitu. Velmi pozitivní efekt se projevil i při jeho podávaní transportovaným mladým telátkům, která byla takto vystavena extrémnímu stresu (Eicher, 2002). Glukan přispěl výraznou mírou k přežívání těchto telat. Zkušenosti s beta-glukanem byly získané též u dostihových koní, u kterých se jeho užíváním pokryly zvýšené nároky na organismus během tréninků a soutěží.

Na Slovensku byli účinky beta-(1,3/1,6)-D-glukanu pleuran ověřeny v mnohých klinických studiích na různých veterinárních pracovištích.

Při experimentální askarióze (Ascaris suum) byl vepřům podávaný glukan v kombinaci s imunoglobulinem a zinkem (Benková a kol., 1991). Při závěrečném hodnocení výsledků studie se potvrdil signifikantní nárůst hladiny T- a B-lymfocytů v krvi a současná stimulace fagocytózy monocytů a neutrofilních granulocytů u vepřů. Ochranný účinek preparátu byl doplněn redukcí počtu migrujících larev v plících vepřů o 65 %. Z tohoto pohledu se takováto stimulace nespecifické imunity jeví jako efektivní a perspektivní cesta při ochraně vepřů před askariózou a jinými nematodami.

Hipíková a kol. (1993) pozorovali zvýšení některých ukazatelů buňkou zprostředkované imunity po experimentální infekci virem IBR u telat ošetřených glukanem. Při experimentálním sledovaní vlivu nerozpustného fungálního beta-glukanu pleuran na některé ukazatele imunity telat (Levkutová a kol., 1993), bylo možné v závěru konstatovat, že aplikovaný fungální glukan pleuran signifikantně stimuloval percentuální zastoupení T-lymfocytů (hlavně TH – subpopulace lymfocytů) v periférní krvi a částečně ovlivnil fagocytární aktivitu krevních leukocytů.

Cílem další známé studie bylo sledování efektu fungálního glukanu na opožděnou hypersenzitivní odpověď a fagocytární aktivitu krevních leukocytů u myší (Paulík a kol., 1995). Glukan signifikantně stimuloval opožděnou přecitlivělost a taktéž došlo k výraznému nárůstu fagocytární aktivity, což vedlo autory k úvahám o použití glukanu jako vhodné a perspektivní imunomodulační substance u hospodářských zvířat. Následně byla tato opožděná přecitlivělost jako efekt glukanu pozorována i u telat (Paulík a kol., 1996). Na modelu akutní kolitidy indukovaný intrakolonálním, intraperitoneálním a orálním podávaním kyseliny octové, byl experimentálně sledovaný efekt beta-glukanu u potkanů (Nosáľová a kol. 2001). Výsledky této studie ukázaly, že orální podávání pleuranu mělo protektivní efekt v prevenci a výživové terapii při zánětlivých onemocněních tlustého střeva.

Možností imunomodulační léčby při kožních onemocnění psů se zabývala i skupina odborníků z Univerzity veterinárního lékářství v Košicích (Mojžišová a kol., 2004, 2005). V této studii byl hodnocen vliv imunostimulace beta-(1,3/1,6)-D-glukanem (Plerasan® V sirup) u psů postižených demodikózou (Demodex canis), dermatomykózou (Malassezia pachydermatis) a pyodermou (Staphylococcus intermedius) na funkční aktivitu fagocytů a lymfocytů. Tyto kožní infekce jsou spojeny s různým stupněm imunosuprese, proto v případě jejich výskytu, je potřebné kromě kauzální terapie věnovat pozornost i imunomodulační léčbě. Výsledkem této práce bylo hodnocení, že beta-glukan aplikovaný orálně prokázal jednoznačně pozitivní účinky na alterovaném imunitním parametru. Toto zlepšení imunitních parametrů bylo v korelaci s klinickým obrazem sledovaných psů, což v případě malasesiózy a pyodermy korelovalo s ústupem kožních změn. Na zmiňovaných pracovištích byl hodnocen i stupeň imunomodulačního účinku glukanu u imunosuprimovaných psů s parvovirusem po jejich vakcinaci. Už první den po aplikaci glukanu se u sledované skupiny psů signifikantně zvýšila fagocytární aktivita. Ve skupině, která spolu s vakcinací dostala i glukan, signifikantně stoupl stimulační index a titer protilátek byl vyšší (Mojžišová a kol., 2006).

Klinická pozorování při použití přípravku Plerasan® V sirup jsou známá i z veterinární praxe malých zvířat, hlavně při léčbě koček a psů. Ze zpráv soukromých veterinárních lékařů, kteří se zúčastnili těchto předklinických studií, bylo zřejmé pozitivní působení přípravku při atypické alergii, folikulitidě a nespecifickém zánětu horních dýchacích cest psů. V případě koček se všeobecně horším zdravotním stavem (kachexia, krvácení z močových cest, poruchy imunity), byl při antibiotické léčbě podávan i Plerasan® V sirup. Už po měsíci došlo k výraznému klinickému zlepšení a následné normalizaci funkcí organismu. Experimentální zkušenosti se potvrdily i v klinické praxi tím, že při současném podávání přípravku Plerasan® V sirup, popřípadě kauzální terapii (následná furunkulóza, idiopatická seborea, pyodermia, recidivující pneumonie a jiné), byl nástup účinku terapie rychlejší i přesvědčivější a zároveň se zkracovalo její celkové trvání. Společným pozitivním závěrem ve všech klinických pozorováních byl i ten fakt, že přípravek Plerasan® V sirup byl výborně snášen, bez vedlejších nežádoucích účinků.

Z uvedených údajů vyplývá, že použití beta-glukanu pleuran ve veterinární praxi se jeví mimořádně perspektivně jak v profylaxi, tak i v samotné terapii onemocnění. Podání beta-glukanu pleuran spouští řetězovou reakci dějů, které zvyšují buňkovou imunitní odpověď. Zvyšuje se kapacita imunitního sytému pohlcovat cizorodé buňky a narůstá produkce tvorby antimikrobiálních složek. Jeho použití je bezpečné v kombinaci s jakýmikoli léčivy a chemickými látkami a zároveň působí synergicky při všech běžných modelech terapie.

Profylaktická terapie beta-glukanem pleuran umožňuje organismu hostitele aktivovat a rozběhnout obranné mechanismy, a tak „získat náskok“ před patogeny způsobující různé infekce. Imunitní funkce můžou být inhibované i stresem a právě beta-glukan pleuran napomáhá zmírnit účinky stresu, a tak předchází onemocněním. Svým účinkem snižuje taktéž možnost vytvoření mutovaných bakteriálních kmenů rezistentních na antibiotika. Ve spojení s jeho adjuvantními účinky je proto výhodná aplikace při antibiotických terapiích. Zvyšuje intenzitu imunitní odpovědi, a tím zkracuje dobu nástupu produkce specifických protilátek po vakcinaci. Jeho systémová i topická aplikace pomáhá rapidně urychlit hojení ran, zlepšit hojení operační rány a eliminovat sekundární infekci po chirurgickém zákroku.

(převzato z pleuran.sk)


>